Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van RuR events (https://www.rurevents.nl).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van RuR events betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van RuR events.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van RuR events berusten bij RuR events. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van RuR events is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan RuR events, info@rurevents.nl.

Privacyverklaring

[Opstellen privacyverklaring met Veilig internetten @ https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring-generator/start/]

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van RuR events geeft RuR events geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van [RuR events.
RuR events kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van RuR events, de onmogelijkheid de website van RuR events te gebruiken, uit de levering van diensten door RuR events of het gebrek aan levering van diensten door RuR events.

Wijzigingen

De inhoud van de website van RuR events wordt regelmatig bijgewerkt. RuR events behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van RuR events te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 18 januari 2023.